Skip to main content

Jarní vzdělávání cirkusem 

Ve dnech 4. – 7. 4. 2024 jsme navští­vi­li ZŠ Pal­ko­vi­ce a ZŠ Mni­ší. Jak naše návště­va pro­bí­ha­la? Podí­vej­te se na repor­táž Tele­vi­ze Polar.

Záznam ze ZŠ Palkovice

JURICEKRADEK.CZ
JURICEKRADEK.CZ
JURICEKRADEK.CZ
Pub­li­ko­vá­no
03 dub­na, 2024